kamnářská malta Rudomal 5kg

kamnářská malta Rudomal 5kg

Popis:

Kamnářská malta Rudomal - 5kg.

Návod k použití Rychle tuhnoucí malta je určena pro sezdívání a lepení žárovzdorných materiálů (šamot, keramika apod.) do teplot cca 1100°C. Malta se rozdělává s čistou (pitnou) vodou v poměru cca 21-23 l/100 kg a intenzivním mícháním se promíchá na stejnorodou hmotu. Připravujte vždy jen takové množství směsi, které jste schopni do 10 min. zpracovat. Natuhující maltu lze přidáním vody ještě rozmíchat, ale ztrácí tím částečně svoje kvalitativní vlastnosti. Malta se nanáší na suchý podklad, který musí být zbaven nečistot a prachu a jeho teplota a teplota prostředí musí být v rozmezí od + 5 °C do + 25 °C. POZOR! Teplota pros tředí, materiálu a přidávané vody může mít velký vliv na rychlost tuhnutí (se zvyšující se teplotou se urychluje tuhnutí). Doporučená tloušťka nanášené vrstvy je cca 3 mm. Maltu je možno použít i pro větší tloušťky vrstev (opravy, výplně opotřebovaného zdiva apod.) za přídavku drtě a úlomku zpracovávaného staviva. Ztvrdlou maltu již nelze dále použít, likviduje se jako běžný stavební odpad. Malta není nebezpečnou látkou. Obsahuje cement – při práci používejte ochranné rukavice a respirátor. Při vniknutí do očí okamžitě vypláchněte vodou, v případě nutnosti vyhledejte lékaře. Pokyny pro sušení a první ohřev Sušení a první ohřev je možno provádět nejdříve po 24 hod. a to pozvolným zahřátím na teplotu cca 100 – 120oC s časovou prodlevou tak, aby konstrukce byla jako celek teplotně co nejhomogennější. I další zvyšování teploty by mělo probíhat co nejpomaleji, aby bylo umožněno postupné uvolnění vlhkosti bez nebezpečí vzniku trhlin a destrukce vyzdívky. Technické údaje Max. teplota použití: cca 1100oC Zrnitost: < 1 mm Spotřeba vody: cca 21-23 l/100 kg Počátek tuhnutí: cca 5 – 10 min Dotvrdnutí: cca 40 - 60 min Skladovatelnost: 6 měsíců v suchém prostředí

Cena s DPH: 209 Kč
Košík je prázdný.

Prodejna-centrum-krbu

Kamenná prodejna

Březovice 54 - Hořice / 508 01

GPS: 50.3607039N, 15.6653275E

tel.: 493 691 311


 info@centrumkrbu.cz

 www.centrumkrbu.cz


 • 25 km   - Hradec Králové
 • 27 km   - Jičín
 • 28 km   - Nová Paka
 • 28 km   - Jaroměř
 • 39 km   - Trutnov
 • 49 km   - Turnov
 • 49 km   - Pardubice
 • 75 km   - Liberec
 • 96 km   - Svitavy
 • 100 km - Praha
 • 138 km - Ústí nad Labem
 • 164 km - Brno
 • 197 km - Plzeň
 • 207 km - Čes. Budějovice
 • 247 km - Ostrava

Mapa-prodejny-centrum-krbu-brezovice-54-horice-krby-krbova-kamna-sporaky

 Dále nabízíme

Prodej, montáž, poradenství.

Stavba krbů, kamen, sporáků.

Krbova-kamnaProdejna-centrum-krbu-a-kamen-krby-kamna-sporaky-horice-brezovice Moderni-krby Kachlova-kamna Zahradni-krby

více na

-----------------------------------

www.centrumkrbu.cz

-----------------------------------

zboží v e-shopu: 362 e-shop systém banan.cz

Možnost platby Dobírkou, nebo převodem na účet